loader image
logo
banner

FİKRİ MÜLKIYET HUKUKU

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım, telif hakkı, alan adı, know-how gibi fikri mülkiyet varlıklarının korunması amacıyla gerekli başvuruların ve itirazların yapılması
  • Fikri mülkiyet varlıkları konusunda yetkili merciler nezdinde müvekkillerimizin temsil edilmesi
  • İhlallere karşı ihtar, dava, tahkim gibi her türlü hukuku aksiyonun alınması
  • Fikri mülkiyet varlıklarının devri veya lisanslanması konusunda sözleşmelerin hazırlanması başta olmak üzere her türlü hukuki desteğin sağlanması
  • slide