loader image
logo
banner

İcra ve İflas Hukuku

  • İcra Müdürlükleri nezdinde takiplerin başlatılması
  • Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takiplerinin başlatılması
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra takiplerinin başlatılması
  • İlamların icraya konulması
  • İlgili takiplere ilişkin davaların yürütülmesi sağlanmaktadır.
  • İtirazın iptali davaları ve menfi tespit davaları İflas verilmesi, İflasın ertelenmesi, konkordato ilanı
  • İcra takibine karşı imzaya/borca itiraz ve istihkak davaları, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması istirdat davaları, ticareti terk davaları ve tasarrufun iptali bu alanda sunduğumuz hizmetlerden bazılarıdır.
  • İflas, iflas erteleme ve konkardato davalarının yürütülmesi
  • slide