loader image
logo
banner

İDARE HUKUKU

  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
  • İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları
  • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları
  • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
  • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar
  • slide