loader image
logo
banner

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi , iş yeri devri, işveren değişikliği, İşçi transferi ve kiralanması, işçi-işveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması
  • İşçi işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin, ihtarın yapılması Toplu iş sözleşmeleri ve şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması
  • Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimizin çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki ihtilafa meydan vermeyecek şekilde oluşturulması konusunda hukuki danışmanlık
  • Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimlerle ilgili ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda hukuki danışmanlık
  • İşe iade davaları, fazla çalışma, ihbar, kıdem ya da sair iddialarla talep edilen tazminatların tahsili için açılan davalar
  • Çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve her türlü iş hukuku ihtilaf çözüm sürecinin takip edilmesi
  • Sosyal Güvenlik Kanunundan doğan her türlü uyuşmazlıklar
  • slide