loader image
logo
banner

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

  • Hissedarlık, inşaat, tedarik, üretim, lisans, distribütörlük, acentelik sözleşmelerinin sözleşmelerin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konulması
  • Yeni ticari işletmelerin kurulması da dahil olmak üzere şirket ana sözleşmesi gibi şirket belgelerine ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ve belgelerin hazırlanması
  • Şirket Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyelerine müzakere süreçlerinde hukuki destek sağlanması, GK ve YK kararlarının iptali ve ya yürürlüğe konulması
  • Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin müzakerelerin yürütülmesi
  • Şirketlere ve hissedarlarına danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
  • Çeşitli resmi izin, yetki belgesi ve ruhsatların alınması ve bu kapsamda destek hizmetlerinin verilmesi
  • Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi ve ya devir alınması konusunda prosedürün yürütülmesi ve hukuki destek sağlanması
  • slide